Welkom

Condemned Brotherhood is een motor tour club, met als doel zoveel mogelijk plezier te hebben in het rijden van routes uitgestippeld door onze leden. Waarom “Condemned” (veroordeeld) ? : als je een motor hesje draagt wordt je in Nederland al snel geassocieerd met illegale of gewelddadige praktijken, de oprichters zijn van mening dat dit volslagen onzin is. Door deze naam te kiezen willen de oprichters duidelijk maken dat dergelijke vooroordelen eigenlijk te gek voor woorden is. Onze club heeft uitsluitend tot doel het motor rijden te promoten en daar zoveel mogelijk plezier aan te beleven met elkaar. Wij voeren een actief beleid om dergelijke negatieve invloeden in onze club te weren.

Namens het bestuur (first 4) : Jumbo (press), 5 Mans (VP), Popeye (sgt@arms), PB (secretairy) heten wij u van harte welkom, en hopen dat u net als ons veel plezier zult beleven aan onze ritten en meetings.

Enkele regels

Enkele club regels condemned brotherhood, vraag een complete set aan onze secretary.

  • De club:

We zijn een motorclub met een bepaald structuur zoals je vaak ziet in de wereld van motorclubs. Dit om vooral problemen onderling te voorkomen, wij zijn van mening dat als je een bepaalde structuur in een club hanteert de saamhorigheid groter zal zijn. We willen allemaal het zelfde nemen wij aan en dat is vooral gezelligheid en broederschap, Lekker rijden en feesten. om een lang verhaal kort te houden betekend dit dat respect een hoog vaandel heeft binnen de club. Dus gezien geloof, afkomst, type motor enz. is iedereen welkom zolang ze maar de zelfde doelen stellen en passie hebben als ons. Wij zijn van mening dat er in iedere vereniging bepaalde mensen zijn die er andere mening op na houden en we vinden absoluut dat alles bespreekbaar moet zijn. Dit houd in als je het niet eens bent met bepaalde zaken dat je contact opneemt met het bestuur (first 4).

  • Veiligheid:

Veiligheid is zeer belangrijk binnen de club. Agressie en intollerantie onder naam van de club wordt niet gewaardeerd en zal leiden tot verwijdering uit de club. Dit geld zeker voor criminele handelingen in naam van de club, een motorclub is ervoor het motorrijden, feesten, socialiseren en absolute niet voor criminele activiteiten. Motorclubs staan al in een slecht daglicht en worden inmiddels veel te veel veroordeeld in de pers. Dus “maak alles bespreekbaar” om de veiligheid te waarborgen binnen onze club.

  • Ritten:

Het is tijdens de ritten ten strengste verboden om  onder invloed van drank of drugs naast je broeders te rijden! Bij constatering hiervan wordt er een strafmaatregel opgelegd door het bestuur. (bijv. niet meerijden van een rit), bij herhaling wordt een lid uit de club gezet. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en de club voelt zich dan ook niet aansprakelijk voor wat een individu doet. Maar doe dit nooit in naam van de club of met de logo´s van de club aan. hier geld de zelfde strafmaatregel als hiervoor. Gevaarlijk gedrag tijdens een rit wordt ook niet gewaardeerd, je brengt immers nooit je broeders in gevaar.

Give Respect, Get respect

  • Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt in principe aan gegaan voor het leven, je kiest een broederschap voor altijd en de gedachten of uitspraak om te stoppen hoort daar niet bij. Tenzij er dringende medische redenen zijn laat je nooit een broeder in de steek (dus je wordt aan je belofte gehouden!) Het lidmaatschap kan ten alle tijden worden ontbonden door de leden van het bestuur, hierover zal dan met de First 4 worden

overlegt.

  • Respect:

Respect daar is waar het om draait, respectloos met je broeders of broeders uit een andere mc omgaan wordt niet op prijs gesteld en bij herhaling zal er een strafmaatregel in werking worden gezet door het bestuur. Ons motto : GIVE RESPECT, GET RESPECT. Heb je problemen met bepaalde dingen dan verwacht het bestuur dat je dit bespreekbaar maakt!,

  • Broederschap:

Broederschap betekend dat we het zelfde doel hebben en in ons geval motorrijden in clubverband, gezellig bij elkaar komen, samen iets drinken en voor elkaar en voor de club klaar staan.

  • Aanwezigheid:

Het is niet verplicht om iedere clubavond, rit of feest bij te wonen, echter wordt dit wel heel erg gewaardeerd door je broeders. Je hebt immers gekozen voor een club waarin broederschap en saamhorigheid in een hoog vaandel staan. Werk en gezondheid van je

gezin gaat altijd voor, deze dragen je en maken het mogelijk dat je kan motorrijden. Onze visie is echter wel dat als je nooit komt tijdens een rit, clubavond, vergadering enz., dat je niet bij een club thuis hoort. Draag je patch met trots en niet alleen omdat je dit

leuk of stoer vindt. Laat zien dat je staat voor je club en je broeders!.

Give Respect, Get respect

  • Ideeën:

Ideeën zijn altijd welkom, het is onze broederschap en we zijn van mening dat alles bespreekbaar is. Het is immers een club van ons samen, hiervoor is er op de site een ideeënbus aangemaakt.